background 2.jpg

    Veri Entegrasyonu

 • Çıkarma, dönüştürme, yükleme (ETL) kurulumu ve testi

 • ETL otomasyonu

 • Veri Görselleştirme

    Veri Ambarı ve İş Zekası

 • Veri ambarı ve data mart oluşturma ve uygulama.

 • İş zekası ve veri analitiği altyapısı tasarımı ve uygulaması.

    Ana ve Meta Veri Yönetimi​​

 • Ana ve meta veri yönetimi stratejisi.

 • Veri kaynağı değerlendirmesi (hem dahili hem de harici).

 • Ana ve meta veri bölgeselleştirme ve tekilleştirme.

 • Ana ve meta veri kalitesi izleme için standartlar ve ölçümler

    Veri Kalitesi Yönetimi

 • Veri kalitesi güvencesi.

 • Yinelenen, eksik, hatalı veya eski verileri ortadan kaldırmak için veri temizleme faaliyetleri.

 • Ek veri kaynaklarına ilişkin öneriler ve entegrasyonu

    Veri Yönetişimi

 •  Veri kullanılabilirliği, kalitesi ve güvenliği için veri yönetişimi stratejisi tasarımı.

 •  Veri tutarlılığını ve doğru kullanımını sağlamak için kullanıcı rolleri, kullanıcı hakları, sorumlulukları vb. için politikaların belirlenmesi

    Veri Göçü​​​

 • Hassas ve kritik veri değerlendirmesi.

 • Veri taşıma planı.

 • Veri taşıma otomasyonu.

 • Veri bütünlüğü testi.

data integration.png
data warehousing and business intelligen
data migration.png
data management.png
data governance.png
master and metadata manegement.png