top of page
background 2.jpg

    Veri Entegrasyonu

• Extract(Çıkarma), transform (dönüştürme), load (yükleme) (ETL) ya da  Çıkarma(extract), Yükleme (load), dönüştürme (transform) (ELT) kurulumu ve testlerinin gerçekleştirilmesi.

• ETL otomasyonu

    Veri Ambarı ve İş Zekası

• Veri ambarı ve data mart oluşturma ve uygulama.

• İş zekası ve veri analitiği altyapısı tasarımı ve uygulaması.

    Ana ve Meta Veri Yönetimi​​

• Ana ve meta veri yönetimi stratejisi.

• Harici ve/veya dahili veri kaynağının değerlendirmesi.

• Ana ve meta veri bölgeselleştirme ve tekilleştirme.

• Ana veri ve meta verileri doğru izlemek için standart ve metriklerin belirlenmesi.

    Veri Kalitesi Yönetimi

• Veri kalitesi güvencesi.

• Yinelenen, eksik, hatalı veya eski verileri ortadan kaldırmak için veri temizleme faaliyetleri.

• Ek veri kaynaklarına ilişkin öneriler ve entegrasyonu.

    Veri Yönetişimi

• Verinin ulaşılabilirliği, kalitesi ve güvenliği için veri yönetişimi stratejisi tasarımı gerçekleştirilir.

• Veri tutarlılığını ve doğru kullanımını sağlamak için kullanıcı rolleri, kullanıcı hakları, sorumlulukları gibi politikaların belirlenir.

    Veri Göçü​​​

• Hassas ve kritik veri değerlendirmesi.

• Veri taşıma planlarının oluşturulması.

•Veri taşıma otomasyonunun gerçekleştirilmesi.

• Veri bütünlüğü testinin yapılması.

data integration.png
data warehousing and business intelligen
data migration.png
data management.png
data governance.png
master and metadata manegement.png
bottom of page