top of page
software.jpg

Alanında uzman ekibimiz ile
projeler geliştiriyoruz.

Global çalışma standartlarında, güncel teknoloji altyapıları ve yazılım teknikleri kullanılarak  yazılım projeleri üretiyoruz.

Knidos Petrolium Analytica

Knidos Petroleum Analytica, 2016 yılında EMEA Bölgesi'nde Oracle Business Analytics Ortağı yılını kazandı. BiSoft, bu ödülü Türkiye'den alan ilk şirkettir.

 

Petrol kuyularındaki sensörlerden gelen ve excel dosyasına girilen dağınık 1000’lerce dosya veriyi yapmış olduğumuz yazılım ile veritabanına aktararak , verileri konsolide ederek üretim, stok, satış gibi modülleri altında anlık ve karşılaştırmalı olarak analizlerini yaptığımız bir üründür.  Günlük üretim değerlerini, kuyudaki su yüzdesi, basınç gibi farklı parametrelerle birlikte görerek ve kuyudaki günlük bazda performansı izlemeyi sağlamaktadır. 

 

petrolium_logo_son.jpg

BVS BiSoft Veri Sözlüğü

 

Günümüzde Kurum/Organizasyonların tamamı verdiği hizmetleri ve kurumsal süreçlerini yönetebilmek için veri üreten, toplayan ve başka sistemlerle bu verileri paylaşan bilgi sistemleri kullanmaktadır. Ancak kurumların sahip olduğu verilerin tiplerinde bir standart yoktur ve verinin anlamı, saklanma biçimi yazılım geliştiricinin insiyatifine kalmaktadır. Bunun sonucunda kurumsal hafıza kişi hafızasına indirgenmekte dolayısıyla veri paylaşmakta ve entegrasyonda sorunlar yaşanmaktadır. Bu aşamada BiSoft Veri Sözlüğü, kuruma ait tüm uygulama, servis, platform ve altyapı katmanlarında kullanılacak olan verilerin belirlenen standarda (ISO11179) uygun şekilde oluşturulması ve yönetilmesini sağlamakta, terminoloji birliği oluşturarak entegrasyon kabiliyetlerini yükseltme ve kurumsal hafıza oluşturulma amacını taşımaktadır.

 

BDD.png

Akıllı Dağıtım Platformu

 

Elektrik, su ve gaz gibi dağıtım firmaları için EPDK'nın dağıtım firmalarından istediği raporları içeren Vispeahen ile geliştirdiğimiz analitik çözüm.

001_Akıllı Dağıtım Platformu.png

BFM BiSoft Failover Manager

 

Sürekli hizmet vermesi gereken ve kesintiye toleransı olmayan veritabanı  ortamlarında, ulaşılabilirliği - sürekliliği  sağlamaya yönelik, yerli failover manager çözümüdür.

BFM,  PostgreSQL  cluster ortamlarında master sunucunun erişilemez olduğu durumlarda  en uygun standby sunucuyu,  master seviyesine yükselterek  kesintisiz hizmet verilmesini sağlamaktadır.

BFM.png

BiSoft YAY 

 

BiSoft Yönetim Asistan Yazılımı, yönetim ekibi tarafından verilen talimatları izlemek, yönlendirmek ve kaydetmek için geliştirilmiştir. Aynı zamanda randevuları ve çağrıları organize etme özelliğine sahiptir. Web, IOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabilir.

Bisoft yay.png

Waterland

 

Sahadan sensörler ile gelen su verisinin kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgilenir. Müşteriye, sensörleri için ölçeklenebilir bir veri yazma ve raporlama altyapısı sağlar.

Waterland, her türlü sensör verisinin yazılması ve raporlanmasına entegre edilebilir. ''http'' ile gelen veri, öncelikle bir kuyruğa eklenir. Ardından bu kuyruktan aşama aşama veritabanına aktarılır.

waterland-1.png

HealthyBI

 

Sağlık sektörüne özel olarak geliştirilmiş analitik raporlar oluşturulmasına, hızlı yatırım geri dönüşüne ve işletme genelinde analitik düşünmeyi geliştirmeye yardımcı olur.

Kuruluşlara veriyi kullanarak hizmet kalitesini artırmak, finansal verimliliği sağlamak ve operasyonel etkinliği arttırmak için görsel, hızlı ve özet analizler sunar.

healthybi-1.png

MikroBI

Perakende sektörü için iş zekası ve veri ambarı çözümü sağlar.

mikrobi_.png

InfraPay

 

InfraPay, bulut tabanlı ön ödemeli satış ve yardım dağıtım sistemidir.

ba_l_ks_z-1-1.png
bottom of page