top of page
2019-06-25 10_52_11-BiSoftWeb.png

HealthyBI Ürünü Sağlık Sektöründe Operasyonel Etkinliği Artıracak

Sağlık sektörü için geliştirilmiş, hızlı analizler yapan ve bu doğrultuda raporlar oluşturulmasını sağlayan HealthyBI iş zekası çözüm ürününü kullanıcılara sunduk. Ürün, farklı kaynaklardaki veriyi tek bir ortamda konsolide ederek anlamlaştırılmasında rol oynuyor.

Sağlık Kurumlarının Hizmet Kalitesini Artırıyor

Sağlık kurumlarında bulunan farklı veritabanları üzerinde biriken veriyi tek bir ortamda toplayan HealthyBI, bu veriyi kurumun hizmet kalitesini artırmak için kullanıyor. Aynı zamanda finansal verimliliği artıran ürün, operasyonel etkinliği artırmak için kullanılan görsel analizleri hızlı bir şekilde sunabiliyor.

Sağlık organizasyonu verisi, geniş bir kullanım yelpazesine sahip. Tıbbi analizler, hizmet karlılığı ve tedarik yönetimi, gelir yönetimi ve kullanımı gibi analizler; birimlerin hedeflerini gerçekleştirmelerinde ve rekabet avantajı sağlamalarında yardımcı oluyor.

Hastanelerde veri yoğunluğunun fazla olmasının yanında, kamu hastaneleri birliğine ulaşan verinin boyutu daha da büyük. HealthyBI, verimlilik karnesi için kullanılan bazı veriye kolaylıkla erişilebilmeyi sağlıyor. Verimlilik karnesinde KPI olarak kullanılabilecek bazı bilgileri veriye dönüştürebiliyor. Ürün aynı zamanda analitik raporlar oluşturulmasına, hızlı yatırımın geri dönüşüne ve işletme genelinde analitik düşünmeyi geliştirmeye yardımcı oluyor.

healthybi-1 (1).png

Veritabanı Konsolidasyonu Sağlanıyor

Ürün için farklı kaynaklardaki verinin, ETL ile ortak bir veritabanına konsolidasyonu sağlanıyor. Oluşturulacak analiz için istenilen sütun, sürükle bırak yolu ile analiz alanına atılabiliyor ve tablo, grafik ya da harita görselleştirmeleri ile veri hızlı bir şekilde anlamlandırılıyor.

HealthyBI kullanımı için istenen belirli bir altyapı bulunmuyor, ancak kurumun mutlaka veriyi tutulabileceği bir veri ambarı olması gerekiyor. Kurumun veritabanının uygun olmaması ya da bulunmaması durumunda ise veritabanı hizmeti sağlanabiliyor. Kurumun elinde barındırdığı farklı veritabanı kaynakları, HealthyBI ile birlikte tek bir ortamda görselleştirilerek değerlendirilebiliyor.

Sağlık ile ilgili kurumlara yönelik hazırlanan HealthyBI ürününün, özel ve devlet hastaneleri ya da kamu hastaneleri birliği tarafından kullanılmasını hedefliyoruz. BiSoft olarak ürünün ileriki fazlarında büyük sağlık kurumlarının yönetim performansını, karlılığını ve hizmet kalitesini artıracak geliştirmeler yapmak istiyoruz.

HealthyBI-2.png
HealthyBI-3.png

GÖRSELLERDE YER ALAN VERİ, BİLGİLENDİRME AMACI İLE DEMO OLARAK HAZIRLANMIŞTIR VE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR.

bottom of page